Produk akan dihantar 24 jam selepas menerima order

Produk akan dihantar 24 jam selepas menerima order

Polisi Kami

Kami mengumpulkan dan mengakses maklumat yang anda berikan secara sukarela selaras dengan undang-undang.
Seperti tertera di bawah:

Nama, umur, nombor telefon, alamat penghantaran, maklumat bank untuk pembayaran online

Maklumat yang dikumpul ianya adalah sulit dan rahsia. Kami tidak akan menjual atau memberi kepada pihak ketiga. Kami hanya menggunakan maklumat anda sebagai kaedah untuk menghubungi anda secara langsung. Ianya digunakan untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan. Kami juga dapat menggunakannya untuk menyesuaikan tawaran dengan lebih baik kepada anda pada masa akan datang. Ianya juga digunakan untuk memastikan pengalaman pembelian anda mudah dan senang.

Kami juga menggunakan maklumat anda untuk menghubungi anda di masa depan dengan tawaran istimewa atau kemas kini mengenai dasar privasi kami. Walau bagaimanapun, anda mempunyai pilihan untuk memilih atau berhenti melanggan komunikasi ini pada bila-bila masa.